...
Filterduk syntet
Vi rekommenderar därefter en lämplig masköppning och styr valet till den vävbindning som är den rätta. Våra öppna dukar har klart definierade maskvidder från 1my till 5000my. Alternativet kan vara en indirekt passage där genomsläppligheten mäts i luft per yta, tid och tryck. Detta definieras även som nominell porstorlek för den partikel som tillåts passera, alternativt skall tas tillvara. Vi erbjuder dukar med indirekt passage med porstorlekar från 6my upp till 215my men tar även hänsyn till partikelns form och aggresivitet. Bestäm vad som skall tas till vara och vad som skall släppas igenom!
...
MEDIFAB
Produktionen av extremt noggrann öppenmaskig duk med definierade ytegenskaper med strikta biologiska specifikationer är en förutsättning för medicinska applikationer. Sefar har utvecklat produktgruppen SEFAR MEDIFAB ®  för att ytterligare stärka sin förmåga att möta de stränga tillverknings-och renhetskrav för den medicinska industrin. SEFAR MEDIFAB ®-dukarna utgörs av monofiltrådar, vanligtvis polyester (PET) eller polyamid (PA). Råvaran (tråden) är tillverkade i enlighet med myndigheternas föreskrifter (t.ex. 21CFR177). En separat validerade processlinje garanterar en hög nivå av renlighet och biokompatibilitet. Förutom de vanliga testmetoder testas alla SEFAR MEDIFAB ®-dukar rutinmässigt  för endotoxiner och hemolytiska ämnen. USP klass VI/ISO10993 och cytotoxicitetstester utförs med regelbundna intervall.