Antalet applikationer är oändligt - många har ännu inte upptäckts.
Applikationer
De flesta av oss använder material och utrustning där ett filter i syntet eller metall spelar en central roll. I allt från tvättmaskiner, bilar och mobiltelefoner till apparater för bloddialys. Det förekommer också i processer för vattenrening, inom gruvindustrin och vid avfallsstationer. Vår begränsning är att vi ännu inte upptäckt alla användningsområden. Det är bara fantasin som måste flöda. Därför beskriver vi FILTER som en ”öppen affär”.